Professionalització de la seva empresa alhora de planificar i marcar les seves estratègies empresarials

Tutories

tutoria en marqueting i empresa a Girona - mcempreses

Molt interessant tant per l’empresa que té pocs anys de vida o que comença, com també per aquelles empreses de caire familiar que necessiten tenir un suport tècnic d’un economista que l’ ajudi i orienti tant en el seu dia a dia com en les planificacions més a mig termini.
És un servei d’orientació que pot també arribar al nivells gerencials doncs creiem que les PIMES i els seus empresaris han de tenir molta formació empresarial per ser competitius i optimitzar els seus recursos. Per això és també una formació personalitzada i constant a l’empresari , doncs el tutor que està al seu costat coneix perfectament l’empresa i el seu entorn i pot per tant, donar els coneixements que l’empresari necessita per poder prendre decisions en els seus processos estratègics i operatius.
El servei de tutoria podrà ser tant presencial com també on-line i bàsicament consisteix en un assessorament constant que serveixi per orientar, guiar, vigilar i acompanyar a l’ empresari i al seu equip per aconseguir els seus objectius empresarials.

  • És fa molt personalitzat per cada empresa en base a les seves necessitats.
  • Va dirigit principalment al desenvolupament de projectes, emprenedors, Start Ups i empreses familiars.

Poder prendre decisions en els processos dins els àmbits

Tutories

L'estratègic

Gerencial
Empresarial

L'operatiu

Comercial i màrqueting
Comunicació interna
Formació
Operativa de gestió
Operativa de finançament

Recomanacions

Casos d'èxit

"Actualment estem tutoritzant projectes audiovisuals i d’empreses TIC doncs estem directament vinculats ERAMMEDIALAB, spin-off de l’Escola Universitària ERAM. ERAMMedialab SL neix com a spin-off de l’Escola Universitària ERAM (centre adscrit a la Universitat de Girona – UdG) al juliol de 2011, amb l’objectiu de fer recerca en l’àmbit TIC-Media i aplicar el nou coneixement en indústries de Catalunya. La Recerca es focalitza a aprofitar la transversalitat de continguts en els mitjans audiovisuals, a través de les diferents tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d’obtenir aplicacions i productes d’alta usabilitat, que s’adaptin als diferents dispositius tecnològics, i que tinguin viabilitat econòmica i financera. Per un altre costat, ERAMMedialab SL recolza en la recerca i en el desenvolupament de productes TIC-Media per als alumnes de l’EU ERAM – UdG, i actua de nexe entre alumnes, professors, investigadors i empreses TIC-Media de tot Catalunya."
ERAM
En projectes Audiovisuals i Multimèdia
"Xarxa d’acceleradores és un programa de suport al creixement de les noves empreses catalanes amb potencial de creixement. Amb Start-up Catalonia, ACC1Ó posa en marxa una iniciativa integral, flexible i a mida. El nou programa s’adreça a empreses en els seus primers anys d’evolució i vol ajudar-les a créixer d’una forma més ràpida i més sòlida. Dins el programa, s’ofereix tutorització, mentoratge, activitats de networking, formació, assessorament i acompanyament en els diferents processos vitals per les empreses en fase de creixement: la cerca de finançament, la innovació, la internacionalització i l’enfortiment dels equips humans capaços de conduir la nova empresa cap el seu potencial de creixement. Start-up Catalonia, Xarxa d’acceleradores suma els recursos i les iniciatives d’entitats públiques i privades especialitzades en oferir serveis per al creixement de les noves empreses a nivell territorial."
START-UP CATALONIA
Et podem ajudar?