Com automatitzar emails amb MailChimp

Com automatitzar emails amb MailChimp Per automatitzar emails amb MailChimp quan un usuari es subscriu a la nostra newsletter, primer de tot hem de tenir creada una llista a MailChimp. Una vegada tenim una llista creada, hem d’anar a l’apartat “Lists”, seleccionar la llista que volem treballar, i fem click damunt el botó “Signup forms”. […]

Com incloure un botó “Like” de Facebook a les teves newsletters amb Mailchimp

Per què un botó “Like” de Facebook als teus enviaments? Si Facebook està entre les teves eines de màrqueting per assolir els teus objectius empresarials, cal facilitar les interaccions dels teus subscriptors/usuaris/seguidors. Al llegir la newsletter enviada amb Mailchimp, el subscriptor podrà compartir al seu Timeline, tot o part del seu contingut de manera molt […]

Mailchimp: personalització de la línia de l'”assumpte”

La personalització d’una newsletter amb les dades del usuari al qual li enviem, fa que augmenti notòriament la taxa d’obertura, per tant millorem els resultats. MailChimp compta amb etiquetes merge (merge tags) per a tot tipus d’informació dinàmica. Enganxant una etiqueta merge a qualsevol campanya podem personalitzar o especificar un contingut especial. [infobox style=”alert-success”] Exemple d’etiquetes […]

Mailchimp: com fer un e-mail automàtic de resposta a una nova subscripció.

Com fer un e-mail automàtic de resposta a una subscripció a la teva newsletter, amb opció a descàrrega d’un document o arxiu, amb la versió fremium de Mailchimp (gratuïta). Si vols enviar un e-mail a un nou subscriptor per donar-li la benvinguda, o d’agraïment, o si vols enviar un llibre, manual o document en PDF […]

Mailchimp: veure i editar l’idioma del subscriptor.

Un dels camps per defecte de Mailchimp és l’idioma del subscriptor. És un camp per segmentar enviaments per idioma, de manera que a cada subscriptor li podreu fer arribar la newsletter en el seu idioma. Modificar el camp manualment, un a un, serà pràcticament impossible si tenim molts subscriptors, pel que ho tindrem que fer […]

Inserció d’un video a Mailchimp

On volem un vídeo insertem el codi: *|SERVICE:[$vid=XXXX]|* Reemplacem la paraula SERVICE pel servei on tenim alotjat el vídeo (Youtube, Vimeo, etc) i les XXXX pel codi del vídeo. Exemple: Un vídeo amb url: https://www.youtube.com/watch?v=CTx-ZrptYxQ així que el codi per aquest vídeo seria CTx-ZrptYxQ. Quedaria: *|YOUTUBE:[$vid=CTx-ZrptYxQ]|* Si volem personalitzar l’apariència del vídeo: *|SERVICE:[$vid=XXXXX, $max_width=300, $ratings=N, […]

Consells per les imatges a Mailchimp

Uns quants consells per no tenir problemes amb les imatges a Mailchimp Els arxius d’imatge han de tenir el format .jpg , . Gif o .png per assegurar que es mostraran correctament a través de diversos programes de correu electrònic. Arxius PDF i PSD no es poden utilitzar en l’aplicació ja que aquests tipus d’arxius […]