Inserció d’un video a Mailchimp

On volem un vídeo insertem el codi:
*|SERVICE:[$vid=XXXX]|*
Reemplacem la paraula SERVICE pel servei on tenim alotjat el vídeo (Youtube, Vimeo, etc) i les XXXX pel codi del vídeo. Exemple:
Un vídeo amb url: https://www.youtube.com/watch?v=CTx-ZrptYxQ així que el codi per aquest vídeo seria CTx-ZrptYxQ.
Quedaria: *|YOUTUBE:[$vid=CTx-ZrptYxQ]|*

Si volem personalitzar l’apariència del vídeo:

*|SERVICE:[$vid=XXXXX, $max_width=300, $ratings=N, $views=N, $border=N, $title=N, $trim_border=N]|*

On:

$max_width: amplada del vídeo
$ratings: mostra la qualificació
$views: quantitat de visites
$border: Ficar vora sí (Y) o no (N)
$title: Incloure el títol del vídeo
$trim_border: S’activa amb sí (Y) o no (N). El vídeo per defecte ve amb una vora que es mostra si no l’activem (N). Si l’activem (Y) es mostrarà sensa vora.

En aquest cas el codi seria:

*|YOUTUBE:[$vid=CTx-ZrptYxQ, $max_width=300, $ratings=N, $views=N, $border=N, $title=Y, $trim_border=N]|*

Comparteix l'article

Et podem ajudar?