Model Canvas, Canvas, mcempreses

Què és el Model Canvas?

A mcempreses estem fent canvis… canvis positius, i és per això que hem decidit fer un Model Cavnas per tenir una estructura clara del nostre negoci. No coneixeu què és el Model Canvas? No us preocupeu, a sota us l’expliquem perquè el pugueu fer vosaltres i analitzar els vostres negocis i/o propostes de negocis.
 
Model Canvas, Canvas, mcempreses

Què és el Model Canvas?

El model Canvas, dissenyat per Alex Osterawlder l’any 2010, o dit d’una altra manera, el llenç del model de negoci, és una plantilla de gestió estratègica molt útil abans de començar a realitzar un pla d’empresa del nostre negoci. És un esquema visual que s’estructura amb 9 parts, de manera que es pot tenir una visió global del negoci i de cadascun dels seus camps d’actuació abans de començar a executar operacions sense sentit.
És primordial poder tenir primer un esquema global de què conforma el nostre negoci, què necessita, quines potencialitats té, etc. abans de començar a actuar sense cap planificació.

Estructura del model canvas

1. Partners Clau

Canvas, Model Canvas, segments de clients, segmentació, target, public objectiu, mcempreses
 
Partners claus són entitats, persones, empreses, institucions, etc. que ens poden ajudar i/o poden col·laborar amb nosaltres per junts assolir els objectius i la proposta de valor establerta.
 
 

2. Activitats clau

Model Canvas, Canvas, activitats clau, mcempreses
 
Activitats importants que s’han de dur a terme per assolir els objectius i la proposta de valor del nostre negoci.
 
 

3. Recursos Clau

Model Canvas, Canvas, Recursos, Recursos clau, mcempreses
 
Recursos necessaris i vitals per a poder executar les activitats clau del nostre pla d’empresa. Per exemple: recursos humans, recursos materials, comercials, etc.
 
 

4. Proposta de valor

Canvas, Model Canvas, proposta de valor, valor afegit, valor diferencial, mcempresesQuè oferim, quin és el nostre producte i/o servei i què el fa diferencial del que ja existeix. És important preguntar-nos també si estem satisfent alguna necessitat d’algun segment de mercat, o què és el que aportem nosaltres de valor per el segment de mercat al qual ens volem dirigir.
 
 

5. Relació amb els clients

Model Canvas, Canvas, Relació amb els clients, relació clients, mcempreses
Una bona relació amb els clients és fonamental alhora de promoure un producte i/o un servei. Hem de saber on comença aquesta relació i on acaba, i quina estratègia volem per comunicar-nos amb el nostre public objectiu de la forma adeqüada.
 
 

6. Canals de comunicació i distribució

Canvas, model Canvas, canals de distribució, canals de comunicació, mcempreses
Es tracta d’identificar per quin medi, per quin mitjà farem arribar la nostra proposta de valor al segment de mercat escollit. Els canals de comunicació i distribució poden ser tant online com offline, o bé una combinació d’ambdós.
 
 

7. Segmentació de clients

Model Canvas, Canvas, Clients, Clients potencials, mcempreses
A qui ens dirigim? A qui li oferim el nostre producte i/o servei? Quin és el nostre target? És important destacar que pot haver-hi més d’una segmentació possible. No ha de ser un únic client, poden ser varis tipus de clients diferents.
 
 

8. Estructura de costos

Canvas, Model Canvas, Estructura de costos, mcempresesUn cop analitzats els punts anteriors, s’ha de reflexionar sobre quins costos té la nostra empresa i/o el nostre projecte de negoci. Pot haver-hi costos fixes, costos variables.. però tots i cada un d’ells s’han de tenir en compte si volem valorar la viabilitat del nostre pla de treball.
 
 

9. Ingressos

Model Canvas, Canvas, Ingressos, mcempresesIngressos són les formes en les que pretens equilibrar l’estructura de costos i/o treure un benefici del producte i/o servei que ofereixes al teu segment de mercat. Tipus d’ingressos poden ser: publicitat, la venta del teu producte i/o servei, etc.
 
 

Comparteix l'article

Model Canvas, Canvas, mcempreses

Què és el Model Canvas?

A mcempreses estem fent canvis… canvis positius, i és per això que hem decidit fer un Model Cavnas per tenir una estructura clara del nostre

Llegir més »
Et podem ajudar?